Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o rejestrze zbiorów danych
Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej udostępnia
zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania
w siedzibie Komendy.
07.07.2017 więcej
Strategia rozwoju 2015-2020
Strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej
województwa świętokrzyskiego 2015 – 2020.
07.07.2017 więcej
Roczny plan pracy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach - 2017 r.
Roczny plan pracy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Kielcach - 2017 r.
07.07.2017 więcej
Wykaz Rzeczoznawców
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
07.07.2017 więcej