Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o sporządzeniu ZPOR dla NOVATEK POŁUDNIE
zawiadomienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o
sporzadzeniu zewnętrzego planu operacyjno-ratowniczego dla
Terminala przeładunkowego NOVATEK, Wola Żydowska 59, 28-404
Kije
10.05.2018 więcej
Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka
Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej - Województwo Świętokrzyskie
2018
22.03.2018 więcej
Udział społeczeństwa w sporządzeniu zewnętrznego planu oper-ratow
Możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego.
07.07.2017 więcej
Odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego.
07.07.2017 więcej
Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze lub ich zmiany
Poniższa tabela przedstawia informacje o przyjętych
zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r.
07.07.2017 więcej
Postępowanie mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
Zgodnie z Art. 267 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t.
z dnia 16.05.2016 r.), Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach
udostępnia instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek
wystąpienia awarii.
07.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się