Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka
Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej - Województwo Świętokrzyskie
2018
22.03.2018 więcej
Przedłożone zgłoszenia zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku
Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym
ryzyku.
07.07.2017 więcej
Programy zapobiegania poważnym awariom
Pozytywnie zaopiniowane programy zapobiegania poważnym awariom
przez KW PSP w Kielcach.
07.07.2017 więcej
Kontrole planowe w terenie
Informacja o kontrolach planowanych w terenie przez KW PSP w
Kielcach.
07.07.2017 więcej
Wykaz zakładów w których znajdują się substancje niebezpieczne
Zamieszczenie w publicznym wykazie substancji niebezpiecznych
znajdujących się w zakładach dużego ryzyka.
07.07.2017 więcej
Udział społeczeństwa w sporządzeniu zewnętrznego planu oper-ratow
Możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego
przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego.
07.07.2017 więcej
Odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego.
07.07.2017 więcej
Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze lub ich zmiany
Poniższa tabela przedstawia informacje o przyjętych
zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r.
07.07.2017 więcej
Postępowanie mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
Zgodnie z Art. 267 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 j.t.
z dnia 16.05.2016 r.), Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach
udostępnia instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek
wystąpienia awarii.
07.07.2017 więcej
Zatwierdzone raporty o bezpieczeństwie lub ich zmiany
Zatwierdzone raporty o bezpieczeństwie lub ich zmiany.
07.07.2017 więcej