2017-07-07

Odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

Lp. Dane prowadzącego zakład Dane zakładu Data odstąpienia Uzasadnienie
1 Operator Logistyczny
Paliw Płynnych Sp. z o.o.
ul. Otolińska 21
09-407 Płock
tel. (024) 2671400
fax. (024) 2671488
kancelaria.plock@olpp.pl
Baza Paliw Nr 6
ul. Kościelna 4
26 – 115 Skarżysko Kościelne
tel. (041) 251 36 26
fax. (041) 251 47 07
skarzysko@naftobazy.pl
05.08.2013r. W toku analizy informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład ustalono w sposób nie budzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko przeniesienia się skutków awarii poza zakład.
2 Operator Logistyczny
Paliw Płynnych Sp. z o.o.
ul. Otolińska 21
09-407 Płock
tel. (024) 2671400
fax. (024) 2671488
kancelaria.plock@olpp.pl
Baza Paliw nr 17
Barycz, 26-200 Końskie
tel. 41 372-68-77
fax. 41 372-65-47
barycz@olpp.pl
09.01.2009r. W toku analizy informacji dostarczonych przez prowadzącego zakład ustalono w sposób nie budzący wątpliwości, że nie występuje ryzyko przeniesienia się skutków awarii poza zakład.