2017-07-07

Udział społeczeństwa w sporządzeniu zewnętrznego planu oper-ratow

Informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładów dużego ryzyka będą umieszczane w niniejszym artykule na 30 dni przed jego przyjęciem.

 

Informujemy, że aktualnie nie toczy się żadne postępowanie dotyczące sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.