2017-07-07

Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze lub ich zmiany

Poniższa tabela przedstawia informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2  grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2015. 2145 z dnia 2 grudnia 2015 r. z późn. zm.).

Załączniki

  Zewnętrzne_plany_o...atownicze.pdf 68,53 KB (pdf) szczegóły pobierz