2017-07-11

Instrukcja korzystania z BIP

Nawigację po stronach Biuletynu Informacji Publicznej KW PSP w Kielcach umożliwia menu umieszczone z lewej części strony, udostępniające wszystkie informacje, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej KW PSP w Kielcach powinna umieścić na stronach BIP. W oparciu o zapisy ustawy w menu przedmiotowym informacje zostały podzielone na grupy tematyczne.


Na wszystkich stronach w górnym lewym rogu ekranu znajduje się również przycisk (w postaci obrazka) umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.