2017-07-04

Kierownictwo KW PSP w Kielcach

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

 

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki:

nadbryg. mgr Adam Czajka

Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego:

st. bryg. mrg inż. Robert Sabat

Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego:

bryg. mgr inż Tomasz Bajerczak