2017-07-04

Struktura Własności KW PSP w Kielcach

Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach jest państwową, budżetową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa.

Całkowita wartość majątku KW PSP w Kielcach na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 24 838 986,02 zł w tym:
 
Środki trwałe 23 756 870,11 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 934 674 zł
Wartości niematerialne i prawne 131 148,99 zł
Zbiory biblioteczne 16 292,92 zł