Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sposób załatwiania spraw
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w KW PSP w Kielcach.
11.07.2017 więcej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza KW PSP w Kielcach.
11.07.2017 więcej
Petycje
Ustawa o petycjach (Dz.U.2014.1195) wypełnia obowiązek
ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym
mówi art. 63 Konstytucji RP.
11.07.2017 więcej