2017-07-11

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone przez KW PSP w Kielcach:
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr pism wychodzacych i przychodzących.
 • Rejestr wewnętrznych aktów prawnych Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 • Rejestr finansowy.
 • Rejestr zaangażowania wydatków budżetowych.
 • Rejestr pozostały.
 • Komputerowa baza pojazdów PSP „Ekspon 601”.
 • Rejestr wypadków i chorób zawodowych.
 • Wykaz rzeczoznawców zakresu ochrony ppoż. woj. Świętokrzyskiego.
 • Rejestr zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych woj. Świętokrzyskiego.
 • Wykaz specjalistów ds. ratownictwa woj. Świętokrzyskiego.
 • Wykaz informacji o powstałych zdarzeniach przy których likwidacji i usuwaniu brała udział Straż Pożarna.