Lista artykułów

Nazwa artykułu
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania
zadań publicznych przez KW PSP jest Świętokrzyski Komendant
Wojewódzki.
11.07.2017 więcej
Status prawny KW PSP w Kielcach i jej organizacja
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest
jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie
posiadającą osobowości prawnej.
04.07.2017 więcej